Vardagstro

Un pódcast de: VDT
En podd från Korskyrkan Stockholm. Samtal och intervjuer med våra medlemmar och andra intressanta personer om vad tron på Jesus betyder i vardagen

71 Episodo

En podd från Korskyrkan Stockholm. Samtal och intervjuer med våra medlemmar och andra intressanta personer om vad tron på Jesus betyder i vardagen.