El llindar

Un pódcast de: Catalunya R�dio
"El llindar" �s un programa d'entrevistes i una ficci� dram�tica al mateix temps: el convidat entra en una hist�ria en qu� �s el protagonista i en qu� ha de prendre decisions que revelen realment la seva personalitat. Creat per Toni de la Torre i amb Jordi Boixaderas com a narrador
"El llindar" �s un programa d'entrevistes i una ficci� dram�tica al mateix temps: el convidat entra en una hist�ria en qu� �s el protagonista i en qu� ha de prendre decisions que revelen realment la seva personalitat. Creat per Toni de la Torre i amb Jordi Boixaderas com a narrador. Creuen "El llindar" Carlos Cuevas, Els Amics de les Arts, Juliana Canet, Peyu o Carla Sim�n.