El b�nquer

Un pódcast de: Catalunya R�dio
En Peyu, Jair Dom�nguez i Neus Rossell, de dilluns a divendres a�les nou del vespre, quan ja estan cansats d'haver sigut ciutadans exemplars durant tot el dia, es reuneixen al seu espai de confian�a: un antic celler que han convertit en el seu local clandest�, un lloc gaireb� de rec�s espiritual on poden opinar lliurement de tots els temes que vulguin, sense cap mena de pressi� externa.

756 Episodo

En Peyu, Jair Dom�nguez i Neus Rossell, de dilluns a divendres a�les nou del vespre, quan ja estan cansats d'haver sigut ciutadans exemplars durant tot el dia, es reuneixen al seu espai de confian�a: un antic celler que han convertit en el seu local clandest�, un lloc gaireb� de rec�s espiritual on poden opinar lliurement de tots els temes que vulguin, sense cap mena de pressi� externa.