Miercoles 031 Fotboll – med Laul & Trollér

031 Fotboll – med Laul & Trollér

55 Episodo
En dryg timme med fokus på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet.

Episodo

En dryg timme med fokus på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet.