#7 - DILEMMAN MED SNICKERS

……… - Un pódcast de OFFSIDE SNACK - Domingos

Categorías:

Shoo gott folk! Idag har vi med oss vår kära broder AbdiSnickers som hjälper oss diskutera frågor & dilemman som ni lyssnare skickat in! Studion var stängd pga röd dag så idag poddar vi i bilen så ha tålamod med oss 🙏🏿

Visit the podcast's native language site