#17 - OFFSIDE SNACK MED FAYSA IDLE

……… - Un pódcast de OFFSIDE SNACK - Domingos

Categorías:

Viktigt avsnitt denna vecka hörrni!. Idag har vi med oss Faysa Idle & tillsammans tar vi upp tabuämnen i förorten såsom psykisk ohälsa, comfortzones och sann lycka. Hoppas ni drar nytta av detta avsnitt!

Visit the podcast's native language site