#12 - NYTT NAMN?

……… - Un pódcast de OFFSIDE SNACK - Domingos

Categorías:

Det var ett tag sen! Nytt år, nytt namn, men samma grabbar bakom micken! Idag svarar vi på frågor som ni lyssnare skickat in och chillar bara kant som uppvärmning för avsnitten som ska komma i framtiden. Trevlig lyssning!

Visit the podcast's native language site