Særlig!

Velkommen til denne verdenspremieren av en podkast med navn Særlig! Hvor saklig er det?

Om Podcasten

Finn Bjelke og Hans Morten Hansen snakker ærlig om sære ting. Saklig blir det neppe.