98. BOMBA BERMUDATRIANGELN

macattacksuperc - Un pódcast de MnC PODCAST

98. BERMUDATRIANGELN SÅåååå då är vi tillbaka igen. Varför kallades Elin ”Torven” som gymnasiebarn. Och hur beter man sig med ett för stort paraply på spårvagnen? Meyer har beställt ett nytt glas till sin telefon som hans pappa Gunnar ska hjälpa honom med. Det gick sådär. Känn in rummet innan du möblerar det, det blir […]

Visit the podcast's native language site