Hur Gud blev sosse - med Per Ewert

GRÖNING & BLOMGREN UTANFÖR - Un pódcast de Svenska Epoch Times - Jueves

Categorías:

Vi lyssnar till historien om hur socialdemokratin under nära hundra år aktivt arbetat för att förändra och politisera Svenska kyrkan. Vilka var de inblandade aktörerna? Vad drevs de av? Och vilka konsekvenser av deras ideologiska förändringsarbete kan vi se i samhället idag?Per Ewert är historikern som nyligen kom ut med boken ”Landet som glömde Gud”. Han är även föreståndare för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.Podden produceras av Svenska Epoch Times. Ansvarig utgivare: Vasilios Z...

Visit the podcast's native language site