Robert Durst: l'ocell de mal averany

Aquest episodi gira entorn de l'hereu d'un imperi immobiliari americ�, Robert Durst. Tot el que li va anar passant al llarg de la vida, ja ho veureu, �s digne d'una pel�l�cula de suspens: hi ha desaparicions, cad�vers, su�cidis i tants girs de gui� que ni el millor dels guionistes de Hollywood se'ls hauria pogut imaginar. Se'n va fer una pel�l�cula protagonitzada per Ryan Gosling; i despr�s el mateix Robert Durst, el personatge real, es va prestar a sortir en un documental de sis cap�tols que es diu "The jinx" i que es pot trobar a la plataforma HBO. La traducci� del t�tol seria �L'ocell de mal averany�, el que acostumem a dir-ne un malastruc, vaja. Per� realment portava mala sort Robert Durst? Havia nascut amb mala estrella i estava sempre al lloc equivocat en el moment equivocat, o era un assass� en s�rie fred i despietat? Intentarem posar llum a la foscor.

Om Podcasten

Carles Porta torna a la narraci� d'hist�ries fosques i criminals despr�s de l'�xit de "Tor, tretze cases i tres morts". Relats plens de suspens i intriga que mantindran els oients enganxats