On �s la Mar�a N��ez? Un codi de seguretat, una cabina telef�nica i uns albarans

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

Fa uns mesos vam rebre un correu electr�nic d'una persona -al final del cap�tol desvelarem qui �s- que volia parlar-nos de la Mar�a N��ez, una jove dominicana que va desapar�ixer a mitjans del 2007 a Blanes, on s'havia instal�lat per buscar un futur millor. �s un cas que medi�ticament va passar for�a desapercebut fins que se'n va saber el desenlla�. Els Mossos van haver de destinar-hi molts recursos, per trobar una resposta. Un codi de seguretat entre amigues, una cabina telef�nica, un gat que ning� ha vist i uns albarans seran importants per resoldre el cas.