On �s la Caroline del Valle?

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

Aquest episodi �s la hist�ria d'una mare que no es dona per ven�uda. La filla, la Caroline del Valle, va desapar�ixer l'any 2015 sense deixar cap rastre. Des d'aleshores la mare no ha deixat de moure cel i terra per trobar-la. Ha voltat per tot Catalunya i part de Fran�a buscant una resposta que li permeti descansar, per� nom�s ha trobat silenci i mentides. Amb el pas dels dies i les setmanes, els investigadors van arribar a la conclusi� que nom�s podia tractar-se d'un homicidi, per� el cos no apareixia. Qu� va passar amb la Caroline?