�ngels de l'Infern

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

Aquest �s el cas de l'�nica v�ctima mortal que hi ha hagut a Catalunya en enfrontaments entre bandes moteres. Ens endinsarem en el m�n dels motoclubs. Un m�n amb lleis i codis propis, d'estil militar, que dominen els Hells Angels, els �ngels de l'Infern. La hist�ria comen�a la tardor del 2017, a la vorera d'un pol�gon de Castellar de Vall�s. All� troben un home est�s a terra, insconscient, amb sang al cap. Poc abans, diversos testimonis han vist una baralla entre uns quants homes. Alguns portaven armilla de motard. L'armilla de la v�ctima ha desaparegut.