Les cinc morts de la Granja d'Escarp

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

L'any 1935 cinc membres d'una fam�lia moren amb poc temps de difer�ncia al municipi de la Granja d'Escarp, al Segri�. Tots amb s�mptomes de gastroenteritis aguda. Els ve�ns temen que sigui el comen�ament d'una epid�mia, per� aviat s'adonen que no han de patir per una malaltia. �s un assassinat m�ltiple que va fer que, durant un temps, la gent de fora es refer�s a la Granja com "el poble del ver�".