La mina Clara: 34 morts en una trag�dia oblidada

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

�s dilluns de Pasqua del 1944. Dos treballadors de la mina Clara, al Bergued�, piquen la capa de carb� per fer avan�ar la segona galeria. Un d'ells porta un llum de carbur. Quan l'acosta a la paret, s'enc�n una flamarada. �s un av�s, per� ning� ho sap veure. Pocs minuts despr�s hi ha una segona explosi�. M�s de 30 miners queden atrapats a la galeria principal. Relatem l'accident amb m�s v�ctimes mortals de la hist�ria de la mineria a l'estat espanyol. S�n els anys m�s foscos del franquisme. Entre els morts, hi ha dotze homes que avui encara no tenen nom i que ning� no busca.