Cas Selva: unes claus i un tatuatge precolomb� (Cap�tol 1)

El 6 de juny del 2010, un home circula amb una autocaravana pel pol�gon industrial La Serra de Lli�� de Vall, al Vall�s Oriental. S�n les dues del migdia i avan�a pel carrer de la Selva. A un costat, hi ha dues f�briques, i a l'altre, un solar sense construir. Al fons, descampat endins, hi veu una fumera que s'al�a entre les canyes. Atura l'autocaravana i s'hi acosta. Vol veure si cal fer alguna cosa per evitar que el foc vagi m�s enll�, per� quan hi arriba, queda paralitzat per la impressi�. El que fumeja �s el cos d'una persona. Detalls aparentment senzills com unes claus o un tatuatge ajudaran els investigadors d'aquest cas, que est� ple d'incerteses.

Om Podcasten

Carles Porta torna a la narraci� d'hist�ries fosques i criminals despr�s de l'�xit de "Tor, tretze cases i tres morts". Relats plens de suspens i intriga que mantindran els oients enganxats