Cas Marta del Castillo: mentides i inc�gnites obertes

Sevilla. Gener del 2009. Marta del Castillo, de 17 anys, desapareix sense deixar rastre. Els pares comencen a buscar-la al cap de poques hores, per� va passant el temps i ning� sap on pot ser. Sembla clar que la noia �s morta, per� no en troben el cos. Aquesta �s una hist�ria de mentides, contradiccions i mala praxi policial i judicial.

Om Podcasten

Carles Porta torna a la narraci� d'hist�ries fosques i criminals despr�s de l'�xit de "Tor, tretze cases i tres morts". Relats plens de suspens i intriga que mantindran els oients enganxats.