Aurora Mancebo: 19 anys desapareguda

Crims - Un pódcast de Catalunya R�dio

Categorías:

Tarragona. L'any 2004, una jove de 24 anys surt de casa al vespre. Quan la mare li pregunta on va, la filla respon amb un somriure i diu que ja l'hi explicar�. No en tenen cap m�s not�cia fins que dotze dies despr�s, en un bosc, un home que passeja el gos troba la seva roba tirada a terra. Al costat, hi ha un exemplar de la B�blia. En aquesta hist�ria, la policia s'enfrontar� a tres dificultats: les mentides, el silenci i el pas del temps.